shrijyotish@gmail.com
 Grahas

Grahas ir milzīgas enerģijas plūsmas, kas savukārt ir pakļautas augstākā Visuma Saprātam. Grahas strukturē cilvēka apziņu un darbojas kā karmas izpildītāji vai turētāji, tā ir viena no būtiskām Grahu funkcijām. Mūsu saules sistēmas ietvaros, Grahas translē  enerģiju caur fiziskās dimensijas planētām. Planētas kā milzīgas matērijas masas, sastāvošas no dažādām substancēm ir, kā instrumenti Grahu rokās. Būtiskākās no tām ir deviņas planētas, kā Surija - Saule, Čandra - Mēness, Mangala - Marss, Budha - Merkūrijs, Šukra - Venēra, Guru - Jupiters, Šaņi - Saturns, Rahu un Ketu - šīs ir Čajā - Grahas, astrālās ēnu planētas, kurām nav sava fiziskā veidola, bet to ietekme ir milzīga. Tāpat pastāv Upagrahas vai Aprakaša Grahas, kas atrodas vel smalkākā, ārpus fiziskajā dimensijā un darbojas dziļi cēlonības līmenī.

Džanma Kundali (dzimšanas karte) sastāv no 12 zodiakālajām "mājām" - bhavām (sanskritā), tās ietver būtiskākās dzīves jomas, kā darbs, izglītība, veselība, materiālais, sociālais stāvoklis, laulības dzīve, partneru attiecību iespējamā perspektīva, cilvēku savstarpējā saderība, kā arī to raksturi u.t.t. Sastādot personīgo dzimšanas karti - Džanma Kundali  vai Džanma Kala Graha var noteikt kāda ir  konkrētā cilvēka karmiskā situācija. Kādas ir viņa iespējas, kurā virzienā ir tendēta dharma, profesionālā darbība un no kā piesargāties, jo Džanma Kundali ir shematisks karmas atspoguļojums. Tāpat vadoties pēc planetārā stāvokļa un dienas enerģijas, var izvēlēties optimāli veiksmīgāko laiku svarīgu lietu uzsākšanai un kārtošanai.

Katra Graha nes savu enerģētisko ietekmi, jeb ritmu uz dažādām mūsu dzīves norisēm. Katrs laika moments ir apveltīts ar kādu tikai tam raksturīgu īpašību - sinhronitāti. Viss, kas notiek konkrētajā momentā, neizbēgami nes šī brīža karmisko ietekmi. Tas nozīmē, ka pēc mūsu dzimšanas brīža var izzināt mūsu dzīves struktūru, gluži kā no mazas koka sēkliņas var spriest par koka īpašībām, kad tas izaugs. Laiks, telpa un Grahas ir tie faktori, kas norāda uz mūsu apziņas struktūru un karmu.

Šīs 12 zodiakālās bhavas sakārtojās dzimšanas brīdī noteiktā kārtībā attiecībā pret kosmiskās telpas zodiakiem - raši, zvaigznājiem - nakšatras un saskaņā ar karmiskajām likumsakarībām šīs dzīves sfēras saņem Grahu enerģētisko ietekmi. Deviņu Grahu enerģētiskais izvietojums 12 bhavās (dzīves sfērās), 12 raši (zodiakos) un 27 nakšatrās (zvaigznājos) arī nosaka turpmāko dzīves gaitu un perspektīvas. Jo labāk Grahas jūtās, jo produktīvāk tās darbojās cilvēka dzīvē, kā arī veiksmīgākas ir tās dzīves jomas, kuras tās pārstāv. Tās ir objektīvas likumsakarības. Jo viss, kas atrodas apziņā arī materializējas reālos dzīves notikumos, bet savukārt Grahas ir karmas realizācijas instrumenti, kas noteiktā laika periodā izsauc vienu vai otru notikumu. 

Tāpat pasākumus, kuru mēs veicam kādā konkrētā laika brīdī, nonākot attiecībās, izvēloties dzīves vietu, transporta līdzekli u.t.t., tad kopējā Grahu situācija uz notikuma brīdi radīs savu enerģētisko ietekmi, jo katrā darbībā jau ir ielikts rezultāts. Tie ritmi, tās enerģētiskās vibrācijas ko tajā brīdī nes Grahas, arī ietekmēs mūsu pasākumu rezultātus perspektīvā.  Cilvēks un kosmos ir savstarpēji integrēti. Makrokosms un Mikrokosms veido vienotu integrālu veselumu.

Katra no šīm Grahām rada noteiktas karmiskās tendences atkarībā no tā, ko cilvēks savās daudzajās dzīvēs veicis. Ir tā, kā Krišna saka Ardžunam "Bhagavat Gitā": ”O Ardžuna, cilvēkam ir pilnīgi brīva griba veikt jebkuru rīcību, bet viņam nav nekādas izvēles karmas augļu saņemšanā”|

Karma caur Grahām izpaužas sekojošā veidā: 1. Samčita karma - tas ir visas karmas "kopējais katls", kurā atrodas tās karmas, kuras esam veidojuši visu iepriekšējo dzīvju laikā. 2. Prarabhakarma  - ir tā nenovēršamā karma, kura ir jāatstrādā šajā dzīves posmā. Ir noteiktas Grahas, kas paņem konkrētas Prarabhakarmas devu no Samčitas karmas "katla" un cilvēkam piedzimstot iedod to līdzi. Uz to spilgti norāda Rahu un Ketu vektors. Tā ir karmiskā ase, ap kuru griežas svarīgākie cilvēka dzīves notikumi. 3.Tad ir Agami karma, tā ir karma, kuru veidojam šajā brīdī un kuras augļus varam gaidīt jau tuvākajā nākotnē vai ar tālākas nākotnes perspektīvi.

Prarabhakarma dalās vel trīs karmas veidos. 1. Dritha karma: tā karma, kura nepadodas ietekmei. 2. Dritha Adritha karma: tā ir karma, kuru var daļēji ietekmēt. 3. Adritha karma: šo karmu var ietekmēt un izmainīt. Kā, piemērs, cilvēks saslimst un ja viņa slimība ir saistīta ar Dritha karmu, tad faktiski nav izredžu izveseļoties. Ja slimība saistīta ar Dritha Adritha karmu, tad izveseļošanās būs daļēja, bet ja slimība ir saistīta ar Adritha karmu, tad cilvēks izveseļosies pilnībā. Grahas uz dzimšanas brīdi arī parāda kādas no šīm karmiskajām tendencēm ir saistīta viena vai otra dzīves sfēra.

Jogas mācība šajā sakarā vēsta to - jo attīstītāka ir apziņas un augstāks ir zināšanu un izpratnes līmenis, jo lielāka iespēja mainīt karmiskās tendences. Tāpēc vēdiskajā tradīcijā pastāv speciāla Upaiju sistēma, stratēģija, kas palīdz kompensēt negatīvas astroloģiskās tendences, pielietojot speciālas, gadu simtiem pārbaudītas metodes, kas palīdz transformēt apziņu un sakārtot dzīvi.

Šī vēdiskā zinātne palīdz saprast to, ko Kosmiskais Saprāts grib mums iemācīt, jo Grahas ir kā dzīves ceļa zīmes, kas mūs māca un brīdina.

                                                            
Grahas
Metodes
Upaijas
Sadhana
Devas
Pūdža
Jantras
Kontakti
Čandra
Mangala
Budha
Guru
Šukra
Šaņi
Rahu
Ketu
Surija
Džjotiš
_____