Mantra Joga un Jantra Joga - garīgās transformācijas instrumenti

Mantra Joga

Skaņa ir  visa sākums. Skaņa var gan piesārņot, gan attīrīt. Katrs izteiktais vārds rada enerģētisko vibrāciju. Ir cilvēki, kuriem ir liels vārda spēks, viņu teiktais piepildās un tas ir pateicoties mentālai vitalitātei – pranas (universālā enerģija) daudzumam  un  tādai īpašībai, kā patiesīgums. Tāpat vārda spēku var  panāk praktizējot maunu - klusēšanu uz noteiktu laiku.  

Arī katrs no Kosmiskajiem pirmsākumiem - Dēvas un Grahas manifestēja caur noteiktām skaņu vibrācijām. Savukārt riši (būtnes ar augstu garīgās un intelektuālās attīstības pakāpi), kā ļoti būtisku transformācijas instrumentu, šīs kosmiskās skaņu vibrācijas atnesa ietērptas cilvēkiem pieejamā formā - mantrās, kas bāzējas uz sanskritu – Deva nagarī (dievu valoda). Šīs valodas skaņas viss precīzāk atspoguļo Visumā pastāvošās realitātes.

Tā kā Kosmisko pirmsākumu vibrācijas un impulsi visciešākā veidā ietekmē visas dzīves sfēras un garīgo izaugsmi, tad riši izstrādāja sistēmu, jeb jogu, kas palīdz cilvēka apziņai integrēties ar Kosmisko Apziņu, un viena no šīm metodēm ir Mantra Joga vai Džapa dhiana.

Pastāv dažādas mantras dažādām vajadzībām. Taču galvenais to uzdevums ir vest cilvēku pretim apskaidrībai - mokšai. Pati vienkāršākā un tajā pat laikā ļoti spēcīga mantra ir mantra OM (AUM). Šī mantra atspoguļo Brahmana sākotnējo radīšanas impulsu. Vēdas vēsta, ka viss šai kosmosā tika radīts caur mantru OM un skaitās Universuma bidža - mantra. Tā ir skaņa radītāja. Tāpēc gandrīz visas mantras sākas ar mantru OM. Arī jogi pirms uzsākt savu praksi (sadhanu) dažas reizes skandē - AUM. Tāpat mantrās tiek rezonētas arī citas no Brahmana izrietošās enerģijas, kas cilvēkam palīdz harmonizēt gan garīgās, gan laicīgās dzīves aspektus. 

Mantras klasificējas pēc dažādām garīgajām sistēmām, kā vēdiskās mantras, purāniskās (vēsturiski vēstījumi mantru veidā), bet tādā garīgajā sistēmā, ka tantra, mantru praktizēšanai ir piešķirta ļoti nozīmīga vieta un šīs tradīcijas pārstāvētās mantras izceļās ar īpašu iedarbīgumu. Mantras dalās arī dažādās kategorijās, kā bidža mantras. Bidža tulkojās, kā sēkla, sakne, tādas kā OM, HRĪM, ŠRĪM, AIM u.t.t. Ar bidžu parasti sākās mantras, tā darbojās, kā šakti, kas atver un iedarbina galveno mantru.  Tad ir dhiana mantras, domātas lai izsauktu noteiktu meditatīvu stāvokli un apziņā projecējot kādu no Dēvām, grahām vai jāatrisināmu situāciju.

Nākošais mantru tips ir sotram mantras. Tās izpilda tempļos lai daudzinātu Dēvas, to varenību, īpašības un  darbus. Tad seko pranama mantras, tās, kas godina Dēvu vārdus lūgšanu formā. Tad ir tāds, īpašs un spēcīgs mantru izpildīšanas veids, kā gajatri, kuras skaita bramīni rituālu laikā un pēc vēdu tradīcijas tās izpldīja tikai vīrieši. Gajatri - mantras pamatā pārstāv vēdisko tradīciju un tiek nodotas skolotāju pēctecības ceļā. Ir tāds mantru veids, kā  kavač mantras, tās ir aizsargmantras un nozīmē bruņas. Šīs mantras novērš negatīvas situācijas, kas var apdraudēt fizisko ķermeni, psihi un īpašumu.

Daudzām mantrām ir kompleksa iedarbība, ietekmējot uzreiz gan ķermeni, gan tā enerģiju, kā arī apziņu kopumā. Mantru praktizēšana attīra apziņu no negatīvajām samskarām, tāpat mantru vibrācijas attīra apkārtējo vidi. Mantras ģenerē pranu, kas spēj izārstēt, ietekmēt iekšējo orgānu darbību, attīrīt enerģētiskos kanālus, aktivizēt čakras, stiprināt enerģētisko lauku, izsaukt nepieciešamās emocijas, nomierināt prātu un ievest to meditācijas (dhianas) stāvoklī. Kā arī harmonizēt grahu ietekmi. Ar mantru palīdzību var panākt sidhi - pārdabiskas spējas. 

Mantras izpildīšanu sauc par Džapa dhijana. Tas notiek trīs veidos - balsij skanot, čukstus un domās. Pastāv noteikts mantras atkārtošanas skaits, kas dod lielāku efektu – 54 ; 108 ; 1008. Lai šo skaitu nokontrolētu tiek izmantotas speciālas krelles - malas. Tradicionāli tās sastāv no 108 bumbiņām, jo vēdiskajā tradīcijās 108 ir sakrālais skaitlis. Savukārt simtu devītā bumbiņa simbolizē Brahmanu. Tradicionālie materiāli, no kā tiek pagatavotas malas, ir sandala koks, tulsijs un rudrakša koka sēklas.

 Jo biežāk mantra tiek atkārtota, jo lielāks ir efekts. Mantra nav nekāds buramvārds, kas momentā dod rezultātu. Rezultāts nāk pēc darba. Tāpat ir svarīgi lai mantra tiktu pareizi izrunāta. Šajos laikos ir pieejami mantru audio ieraksti, kas palīdz saklausīt pareizo dikciju. Kaut vai klausoties mantras audio ierakstu, var gūt attiecīgās mantras efektu.

Lielie tantras un jogas meistari, izmantojot mantras, iemanto psihokinēzes spējas, pārvar gravitāciju, izmanto mantras, kas dod iespējas ietekmēt laika apstākļus, panākt teleportāciju, telekinēzi un pats galvenais - apziņas vienotību ar Absolūto - Brahmanu.
 
Jantra Joga

Tāpat kā Mantra Jogu, riši deva zināšanas, kas arī vizuālā veidā praktizējošam jogu savienoties ar Kosmisko Apziņu. Šo garīgo praksi sauc par Jantra Jogu, kas tiek īpaši pielietota tantriskajā tradīcijā. Sanskrita vārds “jantra” - nozīmē instruments un tas nozīmē to, ka ar jantru ir jāstrādā...         
Jantra ir maģiska diagramma, sakrāls simbols un talismans, kā arī rituāla priekšmets, kas caur dažādām ģeometriskām konfigurācijām un skaitļu salikumiem (ir arī numeroloģiskās jantras) izpauž dažādo Dēvu enerģētisko struktūru.

Šīs enerģētiskās vibrācijas ir kā atslēga  un kods, kas savieno cilvēka apziņu ar kādu   Kosmiskā Sākuma impulsu, no kura, viņš saņem sev vēlamo rezultātu kādā, noteiktā dzīves jomā, kā veiksmi biznesā, attiecībās, pārticības veicināšanā, aizsardzībai, nelaimes novēršanai, grahu harmonizēšanai, bet pats galvenais ir apziņas -  transformācija un saplūšana ar Absolūto. Jantra Jogas pamatā ir speciāla tehnika - dhiana, kad ar meditāciju uz jantru un  mantras palīdzību vienlaicīgi, tiek pieaicināta attiecīgā dievība. Jantra ir kā logs uz augstākajām sfērām, kur mīt Dēvas.                                                                                           shrijyotish@gmail.com
Grahas
Metodes
Upaijas
Sadhana
Devas
Pūdža
Jantras
Kontakti
Čandra
Mangala
Budha
Guru
Šukra
Šaņi
Rahu
Ketu
Surija
Džjotiš