Džjotiš Šastra

Džjotiš tulkojumā no sanskrita valodas nozīmē – vieduma gaisma, kas kliedē gara tumsību un neziņu. Džjotiš dod patiesu izpratni par karmiskajām likumsakarībām, kas skar visas mūsu apziņas dimensijas. Tā izlej gaismu pār pagātni, tagadni un nākotni, tas palīdz saprast notikumus cilvēka vai visas sabiedrības dzīvē - gan labvēlīgos, gan nelabvēlīgos, līdz ar to, Džjotiš ir viena no viss nozīmīgākajām vēdisko mācību sastāvdaļām. Tā ir integrēta arī ar citām vēdu zinībām, kā Ājurvēda, Vastu Šastra, Sankja Šastra u.t.t.

Džjotiš palīdz izgaismot cilvēka raksturu, viņa likteni un uzdevumus, palīdz dzīvē atrast evolūcijas ceļu, ļauj uzzināt likteņa robežas, kā izmantot savas iespējas, dod atslēgas īstās rīcības laika izvēlei un, kā visas vēdiskās mācības, palīdz izprast Visumā darbojošos likumus - Sanatana Dharmu.

Džjotiš pamatā ir zināšanas, kuras ir atnesuši senie riši – būtnes ar ļoti augstu garīgās un intelektuālas evolūcijas pakāpi tādi, kā Mahariši Parašara, Mahariši Džaimini un Brigu Muni.

 Džjotiš kā vēdiskā mācība ir matemātiski precīza, kas ietver zināšanas par laika cikliem, kuros realizējas dažādie dzīves procesi gan katram individuāli, gan kolektīvie. Šīs astroloģiskās zināšanas ietver tūkstošiem informatīvo kombināciju, kas skar visus laicīgos un garīgos jautājumus. Līdz mūsdienām tās skolotāju pēctecības ceļā ir nonākušas vēdisko rakstu veidā - Sutrās. Nozīmīgākie ir "Brihat Parašara Hora Šastra" "Džaimini Sutra" un "Prašna Marga". Liela daļa informācijas ir kodētā veidā, kā aforismi un mitoloģiskās formās, kas neiesvētītajiem neļauj izprast šo zināšanu patieso nozīmi.

   
Džjotiš kā zinātne par Makrokosma un Mikrokosma mijiedarbību

Cilvēka apziņa sevī ietver visuma modeli un tiek dēvēta par Mikrokosmu. Mikrokosms un Makrokosms (fiziskā dimensija) veido integrālu sistēmu ar savstarpēju mijiedarbību. Tāpēc kosmiskie procesi visciešākajā veidā atsaucās uz cilvēku dzīvi.

Kad cilvēks piedzimst, viņš šajā dzīvē neienāk, kā “balta lapa", bet piedzimst ar savu uzkrāto iepriekšējo dzīvju pieredzi un apziņas evolūcijas pakāpi, kas veidojusies daudzajos sansaras (reinkārnācijas) ciklos, un tas viss summē cilvēka personību un potenciālus šajā piedzimšanā.

Apziņa realizējas caur pieciem pamata līmeņiem. Čita - zemapziņa, Manas - prāts, Budhi - intelekts, Ahamkara - ego un Atmans - virsapziņa. Apziņa ir karmas veidotāja, jo caur apziņu izpaužas mūsu domāšana, iepriekšējo dzīvju iespaidi, vēlmes, spējas, izpratne par lietām un notikumiem. Tas viss kopumā arī nosaka cilvēka motivāciju, izvēli un rīcību. Savukārt katra rīcība nes sevī rezultātu, to sauc par darbības un to seku likumsakarību vai karmas likumu.

Jo mūsu dzīve un viss, kas tajā notiek ir mūsu apziņasas atspoguļojums. Tas nozīmē, ka visi notikumi parādības un procesi, kas notiek dzīvē, notiek tapēc, ka tie atrodas cilvēka apziņā, savukār karma ir tas spēks, kas visu saliek noteiktā likumsakarībā, bet Grahas (kosmiskās planetārās enerģijas) ir nepastarpinātie karmas instrumenti, kas attiecīgajā horoskopā konfigurē to.

Tas nozīmē, ka caur apziņu reproducējas visi dzīves notikumi, sabvukārt Grahas (kosmiskās planetārās enerģijas) caur Džanma Kundali (horoskopu) atspoguļo cilvēka apziņas struktūru un iespējamo notikumu gaitu tā dzīvē. Tā kā Mikrokosms un Makrokosms ir savstarpēji integrēti, tad Kosmiskā pirmsākuma enerģijas ir tās, kas mūsu karmai caur apziņu liek darboties. Šīs sākotnējie enerģijas impulsi atbild par dažādām dzīves sfērām un saskaņā ar katra karmu veido dzīvi tādu, kāda tā katram no mums ir.

                                                            
                                                                                           shrijyotish@gmail.com
Džjotiš
Grahas
Metodes
Upaijas
Sadhana
Devas
Pūdža
Jantras
Kontakti
Čandra
Mangala
Budha
Guru
Šukra
Šaņi
Rahu
Ketu
Surija