Džjotiš metodes

Džjotiš piedāvā daudz komplicētas astroloģiskās sistēmas un metodes. Tās ļauj gūt izpratni par cilvēka karmiskajām tendencēm, veikt prognozes, izvēlēties maksimāli piemērotu laiku procesa uzsākšanai un konstatēt saderības tendences.

Vēdiskajā astroloģija balstās uz četrām pamatsistēmām vai skolām. 1. Parašara, 2. Džaimini, 3. Tadžaka, 4. Krišnamurti.

Džataka

Natālā astroloģija, kas analizē – Džanma Kundali (dzimšanas karte). Izmantojot dzimšanas datus, kā datumu, mēnesi, gadu, laiku un vietu, tiek sastādīts cilvēkam personīgais horoskops nosakot viņa piedzimšanas zodiaku un galveno atskaites punktu – Lagnu (individuālā uzlecošā zodiaka zīme dzimšanas brīdī). Lagnu var noteikt vienīgi un tikai - sastādot astroloģisko karti. Ņem vērā arī kā atskaites punktu Čandra Lagnu (Mēness atrašanās vietu), tas ir otrs svarīgākais atskaites rādītājs un zodiaka zīme - raši, jo Čandra (Mēness) norāda uz emocionālo stāvokli un apziņas smalkajām vibrācijām, rāda cik emocionāli komfortabli cilvēks jūtas šajā dzīvē. Arī Saules pozīcijai horoskopā ir ļoti nozīmīga, jo Surija (Saule) atspoguļo cilvēka ego un garu. Tāpat izanalizē dažādās  Grahas (planetārās enerģiju) ietekmes. Pēta, kā Grahas jūtas attiecīgajās raši (zodiaka zīmēs), to aspektus, kā Grahas ietekmē dažādās bhavās (dzīves sfēras), kā tās ir pozicionētas nakšatrās (zvaigznāji). Graha Jogas (planetārie savienojumi). Kādas iet  Dašas (plnetārie periodi), šis tests ļauj prognozēt iespējamo notikumu gaitu vienā vai otrā dzīves posmā. Džataka ietver arī medicīnisko astroloģiju.
Tāpat izmanto vargu sistēmu, kurās kā atsevišķs horoskops atspoguļojas interesējošā dzīves sfēra. Pati svarīgākā no tām ir Navamša (D9) – varga.
Aštakavarga (astoņi spēki) ir atsevišķa sistēma, kas parāda Grahu enerģijas potenciālo  intensitāti - Bindu uz katru no dzīves sfērām. Aštakavarga skaitļu veidā atspoguļojas šīs tendences.

Gočars

Gočars – Grahu (planētu) tranzīts. Tas parāda ikdienas Grahu kustību. Pie šīs metodes skatās kā planētas ir izvietojušas šajā momentā, kā arī to tranzītu tālākā laika perspektīvā. Konstatē kā Grahas ir attiecībās pret Lagnu un Čandra Lagnu (Mēness atskaites punkts). Pēc gočara var izsecināt iespējamās karmiskās tendences kādā sev interesējošā laika posmā.

Prašna

Tā ir metode, kad tiek sastādīts horoskops par kādu no interesējošiem jautājumiem, uz jautājuma uzdošanas brīdi - Prašna Kundali. Šī pareģošanas tehnika pielieto koncepciju, ka var sastādīt ne tikai cilvēka dzimšanas karti, bet arī horoskopu kādai idejai vai notikuma gaitai. Šīs sistēmas ietvaros arī izmanto Nimita Šastru - mācība par zīmju valodu, kad pēc dažādiem ārējiem pazīmju faktoriem, var analizēt iespējamā procesa iznākumu. Nimitā tiek novēroti putni, dzīvnieki, priekšmeti un notikumi. Kā, piemērs, ja cilvēks domā vai plāno kādu lietu, kā arī dodas uz kādu pasākumu ar tālejošiem mērķiem, tad šai laikā strādā zīmes un tās ievērojot un nolasot var izsecināt kādas ir perspektīvas iecerētajam pasākumam. Tapat pie prašanas metodēm var pieskaitīt Svara Jogu, kad tiek prognozēti notikumi, pēc enerģijas plūsmas pa nadi kanāliem, kā ida un pingala (kreisā nās - Mēness kanāls un labā nās - Saules kanāls).

Muhurta

Tā ir metode ar kuras palīdzību izvēlas astroloģiski optimāli piemērotāko brīdi pasākuma veikšanai, piemēram, noteikt kāzu laiku, reģistrēt firmu, uzsākt ceļojumu, noslēgt kontraktu un citas svarīgas lietas. Tāpat, kā veiksmīgi pozicionētas planētas dzimšanas brīdī cilvēkam dod labus rezultātus, tāpat astroloģiski pareizā laikā uzsākts projekts – būs perspektīvāks. Piemērota laika izvēle pasākuma veikšanai ir ļoti komplicēta lieta, jāņem vērā daudzi faktori, kas dos savu ietekmi uz procesa gaitu, tā kā nereti sanāk izvēlēties no sliktajiem laikiem - mazāk sliktāko. Viena no muhurtas svarīgākajām tehnikām ir Pančanga - pieci kritēriju, kas parāda dienas enerģētiku.

Čandra pie notikumu gaitas spēlē izšķirošo lomu, tas „ nospiež ” uz karmiskā mehānisma „sarkanās pogas” un process tiek palaist. Pančangā skatās, kādā ciklā atrodas Čandra – augošs (šuklapakš), pilns (purnima), dilstošs (krišnapakš) un tukšs Mēness (amavasja). Skatās kādā fāzē tas atrodas attiecībā pret Sauli – tithi, zvaigznājā – nakšatrā 27 gabalas, karana – tithi pus periods, diena – vara, savienojums – joga, kas rāda Mēness un Saules savstarpējo savietojamību, pastāv 27 saules – mēness jogas. Tāpat svarīgs ir arī kopējais Grahu tranzīts - gočars.

Samhita

Samhita – globālo notikumu astroloģija. Tāpat kā cilvēkam var sastādīt personīgo dzimšanas karti, tā arī katrai valstij, nācijai var sastādīt horoskopu.

Kuta

Ar šīs metode palīdzību nosaka cilvēku savstarpējo saderību, kā arī kopīgo attiecību perspektīvas, veidojot tās, kā laulāts pāris, gan kā sadarbības partneri biznesā un arī citas savstarpējo attiecību sfēras. Rāda kāda kopīgā karma veidosies stājoties attiecībās.

Varša Phal

Varša Phal metode ietilpst unikālajā Tadžaka sistēmā, kurā ir vel papildus dažādas astroloģiskās tehnikas, lai iegūtu informāciju, kas nav pieejamas ar citu testu palīdzību.
Varša Phal paredzēta tam, lai izdarītu prognozes periodā no vienas dzimšanas dienas līdz otrai dzimšanas dienai. Tas ir tad, kad Surija (Saule) atgriežas savā sākotnējā punktā. Ar šīs metodes palīdzību var  izanalizēt kādas prioritātes  un notikumi  gaidāmi šajā specifiskajā gada laikā.


Sade Sati

Sade Sati (Sārdha Sapta) nozīmē - septiņi ar pusi. Sade Sati vēdiskajā astroloģijā spēlē ļoti būtisku lomu, jo tas ir saistīts ar Šaņi (Saturna) tranzītu caur Čandras (Mēness) ietekmes sfēru. Čandra atbild par cilvēka emocionālo pasauli un apziņas smalkajām vibrācijām. Toties Šaņi ir tā graha, kuras kontrolē atrodas visa karma. Visur tur, kur Šaņi ir gan dzimšanas kartē, gan tranzītā, dod ļoti jūtamus karmiskos notikumus.  Īpaši šie notikumi sāk aktivizēties tai periodā ko sauc par – Sade Sati.
 
No viena Sade Sati perioda līdz nākamajam ir 22 gadu intervāls, tas no zīmē to, ka cilvēks savā dzīvē var piedzīvot vismaz trīs reizes šos jūtamos Saturna ietekmes gadus. Šaņi septiņi ar pus gadu laikā, savā tranzītā šķērso Čandras 12. bhavu (dzīves sfēra), 1. bhavu un 2. bhavu. Parasti šajā laikā visās dzīves sfēras sāk risināties nozīmīgi notikumi atkarībā no tā, kādas bhavas tas tranzītā šķērso. Šie notikumi skar gan ģimenes dzīves aspektus, karjeru, tuviniekus (nereti Sade Sati periodā aiziet no šīs dzīves vecvecāki, vecāki vai citi tūvi radinieki), finanses u.t.t.  Šaņi skaitās skarbais dzīves skolotājs, kurš māca cilvēku no paša piedzīvotās pieredzes. 

Tas nozīmē, ka šajā periodā var gaidīt gan pārbaudījumus, retāk, bet arī panākumus. Viss atkarīgs, kā cilvēks ir sapratis liktos dzīves skolas uzdevumus. Sade Sati norises gaitu ietekmē arī tas, kā Šaņi pie dzimšanas ir pozicionēts cilvēka horoskopā, kā arī citu faktoru ietekme. 
Tā kā Sāņi šajā laika periodā ietekmēs Čandru – emocijas, jūtu pasaule, tad iespējams, ka cilvēks izjutīs emocionālo spriedzi vai arī vērsīs skatu uz savu iekšējo pasauli. Sade Sati perioda konstatācija astrologam ir svarīga arī tamdēļ, lai tas varētu izskaidrot šī laika uzdevumus, ko no tā var gaidīt un pats galvenais ieteikt Upaijas – metodes, kas ļaus šo nevienkāršo "Septiņi ar pusi" periodu aizvadīt harmoniski bez lieliem satricinājumiem. Pastāv arī vel citi nozīmīgi Šaņi tranzīti, kā Kantaka Šaņi.


Nadi Džjoitiš

Šīs noslēpumainās astroloģijas pamatā ir seno riši sastādītie horoskopi. Pastāv viedoklis, ka tie ir sastādīti visiem cilvēkiem, kas jebkad ir dzimuši un dzims uz šīs pasaules. Viens no slavenākajiem Nadi Džjotiš sastādītājiem ir riši Brigu Muni. Šī Džjotiš sistēma ar visiem horoskopiem ir paramparas ceļā nonākusi līdz mūsdienām un to praktizētājus pazīst, kā „Palmu lapu” lasītājus. Šim nolūkam speciāli apmācīti cilvēki, pēc dažādiem testiem atrod vajadzīgā  cilvēka horoskopu, kurā ir ierakstīta pagātne, tagadne un nākotne. 

Ištadēva 

Individuālā dievības noteikšanas. Ištadēva ir jūsu karmiskais aizgādnis, garīgās attīstības veicinātājs. Kosmiskais Sākums, kas rūpejās par cilvēku no dzimšanas līdz aiziešanai. Komunikācija ar savu Ištadēvu veltot tam mantru (išta - mantra) praktizējot Džapadhianu - pastiprina abpusējo enerģētisko saikni, saņemot saņemot savas Ištadēvas gādību.


Upaijas

Viena no būtiskām vēdiskās astroloģijas metodēm ir Upaiju sistēma. Astrologs ne tikai iepazīstina klientu, kā viņa dzīvē izpaužas planetārā enerģija, bet arī palīdz sabalansēt šīs kosmiskās ietekmes. Upaijas ir apliecinājums tam, kā vēdiskā astroloģija nebūt neskatās uz dzīvi fatāli. Astrologs novērtējot dzimšanas kartē esošo situāciju, konstatējot tajā gan stiprās, gan vājās vietas, piemeklē konkrētam cilvēkam savu Upaiju, jeb metodi, kā harmonizēt attiecīgās Grahas atkarībā no to konfigurācijas dzimšanas brīdī un gočarā (tranzītā).                  

                                                            
                                                                                           shrijyotish@gmail.com
Grahas
Metodes
Upaijas
Sadhana
Devas
Pūdža
Jantras
Kontakti
Čandra
Mangala
Budha
Guru
Šukra
Šaņi
Rahu
Ketu
Surija
Džjotiš