Labvēlīgas karmas veicinošie pasākumi 
 
Sastādot individuālo vēdiskās astroloģijas karti – Džanma Kundali, var noteikt kā karma izpaužas dažādās dzīves sfērās. To nosaka Grahu (planetāro enerģiju) ietekmes dzimšanas brīdī. Piemēram, 10. Karmasthana bhava (astroloģiskā dzīves sfēra), kas norāda uz karmas realizāciju, darbu, karjeru, statusu u.tml.  Lai veicinātu panākumus karjerā vai neitralizētu sarežģījumus, tiek veikta atbilstoša pūdža, kurā tiek izmantotas attiecīgas mantras un jantras, kas  domātas panākumiem karjerā.  Tas pats attiecas arī uz citām aktuālajām dzīves sfērām, kuras ir jāsakārto.

Pūdža

Pūdža ir sens vēdisko tradīciju sakrāls pasākums, kurā notiek Kosmisko Pirmsākumu invokācija, kas vienlaicīgi darbojas kā ļoti spēcīga upaija - dzīves sfēru uzlabojošs pasākums. 
Pūdža ir apziņas vienotība ar kādu no Pirmsākumiem. Devas un Grahas ir Kosmisko Pirmsākumu spēki, kas atbild par dažādām norisēm gan Visuma ietvaros, gan katra cilvēka dzīvē. 
Devas un Grahas kontrolē karmiskos procesus dažādajās dzīves sfērās. 
Ar pūdžas palīdzību tiek veidota saikne ar Kosmisko Pirmsākumu enerģijām. Tas ir veids kā vērsties pie Devām un Grahām, saņemot to atbalstu dzīvē. Tas ir ziedojums savas karmas uzlabošanai.

Katrai no dzīves situācijām ir atbilstoša pūdža, piemēram, mīlestībai, attiecībām un ģimenei ir domāta Kalatra Pūdža. Savukārt panākumiem karjerā un finansēs ir paredzēta Maha Karja Siddhi Pūdža, bet veselības jautājumiem praktizē Dhanvantri Pūdžu.

Pūdžas rezultāts

-    Pūdžas sadhana (garīgā prakse) aktivizē prānu – universālo enerģiju, bet enerģija ir visu procesu, tajā skaitā veselības un ilgdzīvošanas pamatā.
-    Pūdžas sadhana uzlabo samskaras (apziņas forma), caur kuru izpaužās aktuālā dzīves sfēra, piemēram, attiecības vai finansiālā labklājība.
-    Pūdžas sadhana ir jogas prakse, kas veicina mokšu (apskaidrību un saplūšanu ar Dievu).

-    Jo regulārāk pūdža tiek praktizēta, jo spēcīgāka enerģija (prāna) tiek ģenerēta. Parasti rezultāts nāk pēc 40 – 90 dienām. Protams, viss atkarīgs, cik bieži un  motivēti  rituāls tiek veikts. 
Jāatceras arī tas, ka katram ir sava Prarabha karma (uzkrātā karma), kas ietekmē dažādos dzīves procesus. Katram ir savs liktenis saistībā ar finansēm, karjeru, attiecībām, veiksmi un citām dzīves sfērām. Tāpēc negaidiet nereālus rezultātus kādā no dzīves sfērām, bet celiet dzimšanas brīža potenciāla latiņu aizvien augstāk. Jāsaprot arī tas, jo sarežģītāka ir karma kādā no dzīves sfērām, jo lielāka enerģija ir jāiegulda karmiskās pretestības pārvarēšanai.  
-    Izpratne un Pūdžas sadhana ir viens no veidiem apziņas transformēšanai un savas dzīves uzlabošanai.

Pūdžai domātās jantras


Mājas Pudža - altāris, sakrāla vieta, kas enerģētiski attīra mājvietu, kā arī ir vieta, kur veidot saikni ar Kosmisko Pirmsākumu spēkiem, kā Dēvas un Grahas. Pudžu jānovieto mājas vai telpas  ziemeļu austrumu pusē.
Pudža ir kvadrāta formas, tas var būt, piemēram – galdiņš, plauktiņš, vitrīna vai vieta uz lielāka galda, atkarībā no apstākļiem un iespējām. Uz Pudžas novieto gan svarīgas, gan sakrālas lietas, kā tuvinieku fotogrāfijas, garīgā skolotāja foto, savu un mājinieku Džanma Kundali(dzimšanas karte), Dēvu pratima vai murtiju(dievību simbolizējošs 2D vai 3D attēls) un jantras. Uz Pudžas liek arī Prasādu - atsevišķs trauciņš ar veģetāru barību, ar to tiek svētīts ēdiens, pēc rituāla beigām ziedoto ēdienu iejauc kopīgajā ēdiena traukā.

Rekomendējamie priekšmeti mājas pudžas ierīkošanai

Tai nepieciešams balts audekls pamatam, galdauts, lampāda vai svece, bati(virāka kociņi), ziedi, Ištadēvas(personīgā dievība) attēls vai jantra, zvaniņš vai vel labāk - gongs, malas - speciālas krellītes mantru skaitīšanai ar 108 bumbiņām, jantra vai attēls Ganešam un Lakšmi, var izmantot kombinēto Subh Labh Jantru.  Aizsardzībai - Maha  Mritundžaja Jantra.  Veselībai -  Rog Nirvan Jantra, labklājībai - Kubera Jantra un Kandathara Jantra. Jantras grahām - atbilstoši katrai dienai savu, kā arī tās jantras, kas attiecas uz aktuālajām dzīves sfērām pēc Jyotish speciālista ieteikuma.  To visu novieto  uz Pudžas. 

Pudžas praktizēšana

Pudža ir ir arī rituāls un ziedojums - speciāli atvēlēts laiks un ieguldīta darbība pozitīvās karmas veicināšanā. 

1.Nosēžaties kādā no meditatīvajām asanām (pozām) mājas altāra priekšā- ģenerālā Pūdža. Lai izvēlētā jantra atrodas uz Pūdžas iztieptas rokas attālumā un acu augstumā.
2.Tiek  aizdedzināta Gī lampāda vai svece,  aizkūpināts bati.
3.Trīs reizes skandē mantru AUM.
4.Uzsist uz gonga.
5.Paņem malu(krellītes), viena bumbiņa- viena mantra. Tad skaitīta mantru  Ganešam.                            
6. OM GAM  GANAPATAJE NAMAH  108 reizes.
7.Velta mantru savai  Išta Dēvai 108 x.
8.Skaita mantru  tās dienas grahai(pār katru dienu valda  noteikta graha) 108 x.
9.Pēc tam seko dhiana(meditācija) kādai no aktuālajām jantrām, kā attiecībām, finansēm, darbam, veselībai utt. Tāpat  skaita mantru 108 reizes. Var noformulēt vēlamo, ar aizvērtām acīm vizualizēt vēlēšanos, kā notikušu faktu, jo Jantra Jogas laikā ļoti spēcīgi aktivizējas prana(universālā enerģija), kas dod spēku mentālajai, psihiskajai enerģijai, to pārvēršot reālos dzīves notikumos- vēlamā realizācijā.
10.Beidzot pudžu noskandē mantru Aum, tad OM TAT SAT, OM ŠANTI ŠANTI ŠANTI.
11.Uzsit uz gonga.         

 Papildus ieteikumi: Vēlams veikt pudžas praksi divas stundas pēc ēšanas. Uzvilkt pasākumam speciāli  atvēlētu apģērbu, kas var saturēt tās dienas grahu krāsu. Veikt pranajamu(speciāli jogas elpošanas vigrinājumi). Meditācijas laikā būt uzmanīgam ar uguni, to neatstāt bez uzraudzības!


                                                                                           shrijyotish@gmail.com
Grahas
Metodes
Upaijas
Sadhana
Devas
Pudža
Jantras
Kontakti
Čandra
Mangala
Budha
Guru
Šukra
Šaņi
Rahu
Ketu
Surija
Džjotiš
_____